Gabinet Logopedyczny „Melodia Mowy” powstał w odpowiedzi na stale rosnące potrzeby w zakresie udzielania pomocy logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłym.

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom gabinet oferuje diagnozę, profilaktykę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną nastawioną na wszystkie sfery poznawcze dziecka, które mają wpływ na rozwój języka.

Dzięki terapii Pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek,  poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia oraz doskonalą umiejętności ogólnorozwojowe. W Gabinecie prowadzona jest profilaktyka, diagnoza oraz terapia mowy i komunikacji. Terapia logopedyczna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Pacjenta.

Oferujemy terapię logopedyczną dzieciom, młodzieży i dorosłym  na terenie Krakowa.

Czekają na Państwa kompleksowo wyposażone gabinety w nowoczesne sprzęty oraz pomoce logopedyczne.

Pamiętajmy jak ważny jest odpowiedni rozwój nasz i naszych dzieci!