Oferta

Oferujemy terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Pełna oferta:

 1. Diagnoza logopedyczna
 2. Diagnoza neurologopedyczna
 3. Diagnoza i terapia niemowląt
 4. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:
  • opóźniony rozwój mowy,
  • niedokształcenie mowy o typie afazji,
  • afazja, dyzartria,
  • autyzm, zespół Aspergera
  • niepłynność mowy,
  • Płodowy Zespół Alkoholowy
  • upośledzenie umysłowe, zespół Downa,
 5. Terapia dyslalii – wady wymowy:
  • sygmaryzm (seplenienie)
  • rotacyzm
  • kappacyzm
  • gammacyzm
  • lambdacyzm
  • betacyzm
  • mowa bezdźwięczna
  • nosowanie
  • inne odchylenia od normy.
 6. Wczesna interwencja logopedyczna i neurologopedyczna
 7. Terapia ręki
 8. Nauka czytania metodą sylabową (zajęcia indywidualne oraz grupowe)
 9. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka dysleksji
 10. Terapia dorosłych
 11. Terapia w zakresie Ortodoncji Miofunkcjonalnej
 12. Ćwiczenia emisji głosu, praca nad oddechem i tempem mowy
 13. Konsultacja logopedyczna
 14. Konsultacja neurologopedyczna
 15. TUS – Trening Umiejętności Społecznych