Trening Słuchowy – Neuroflow

Umów się na wizytę diagnostyczną

Krok po kroku:

 1. Zadzwoń aby umówić się na diagnozę. 
 2. Diagnoza – spotkanie terapeuty z dzieckiem i rodzicem, podczas którego sprawdzane jest czy dziecko ma trudności z przetwarzaniem słuchowym.
 3. Diagnosta ocenia poziom trudności dziecka i razem z rodzicem ustala dalszy plan działania.
 4. Jeżeli jest taka potrzeba dziecko zostaje objęte opieką terapeutyczną w gabinecie logopedycznym i/lub aktywnym treningiem słuchowym Neuroflow (w domu, pod opieką rodzica). 

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego – objawiają się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych, przy prawidłowej budowie i pracy narządu słuchu. 

Czym się objawiają? Dziecko: 

 • ma problem ze zrozumieniem mowy w hałasie,
 • często prosi o powtórzenie pytania/wypowiedzi,
 • ma trudność z rozumieniem złożonych form wypowiedzi,
 • ma problemy z nauką (czytanie/pisanie),
 • często sprawia wrażenie nieobecnego,
 • często myli dźwięki, wyrazy podobnie brzmiące,
 • ma trudność z nauką np. wierszyków na pamięć,
 • łatwo rozpraszają je dźwięki z otoczenia,
 • ma trudność ze skupieniem uwagi i koncentracji,
 • ma zaburzenia rozwoju mowy (problemy artykulacyjne, opóźniony rozwój mowy),
 • chorowało na ostre zapalenie ucha lub na wysiękowe zapalenie ucha środkowego.

Jeśli zauważasz u swojego dziecka przynajmniej dwa objawy (z powyższych) umówi się na wizytę diagnostyczną!

Terapia Neuroflow   to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego CAPD, prowadzony online (w domu). 

Terapia Neuroflow usprawnia:

 • różnicowanie dźwięków mowy
 • podzielność uwagi
 • poprawia wyniki dziecka w nauce 
 • wydłuża pamięć słuchową
 • poprawia artykulację i wyrazistość wymowy
 • rozwija mowę, melodię języka
 • rozwija mowę, melodię języka
 • obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trydnych zadań
 • poprawa komunikacji z rówieśnikami
 • polepsza relacje społeczne dziecka 
 • czytanie i pisanie,
 • naukę języków obcych.