Polityka prywatności

Na podstawie art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest: Anna Adamczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Logopedyczny ,,Melodia Mowy” Anna Adamczyk ul. Bieńczycka 15b/32, 31-860 Kraków NIP:7372214965, nr tel: 798 413 427, e-mail: gabinet@melodiamowy.pl;
  2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonania usługi związanej z profilem działalności gospodarczej firmy.
  3. Moje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych).
  4. Moje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  5. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej;
  6. Posiadam prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (w tym do wydania ich kopii), ich sprostowania, uzupełnienia i aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli taka zgoda stanowiłaby podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora;

  1. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane;
  2. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.