logopeda kraków Tag

Trochę teorii, czyli czym jest opóźniony rozwój mowy. Przywołując definicję opóźnionego rozwoju mowy warto odwołać się do definicji Grażyny Jastrzębowskiej, która wskazuje na różne przyczyny powstawania zaburzeń rozwoju mowy, a które charakteryzują się wolniejszym tempem nabywania kompetencji i sprawności językowej i mogą dotyczyć zarówno mówienia jak i...