żucie Tag

Funkcje prymarne, inaczej funkcje biologiczne, to pewne aktywności w przestrzeni orofacjalnej, które pojawiają się wcześniej niż mowa i artykulacja. Należą do nich przede wszystkim: oddychanie, gryzienie, żucie połykanie, ale też szereg innych niewerbalnych czynności, takich jak czynności fizjologiczne (kasłanie, ziewanie), mimika twarzy, autostymulacja, autozabawy w...